Dosar nr. 1237/230/2013 Judecătoria FILIAŞI Caută dosare

Informații generale

Dată:
16.08.2013
Număr dosar:
1237/230/2013
Instanță:
Judecătoria FILIAŞI
Secţie:
JUDECATORIA FILIASI
Stadiu:
Fond
Obiect:
uzucapiune
Materie:
Civil

Părți

 • COMUNA ARGETOAIA, JUDETUL DOLJ, PRIN PRIMAR Pârât

  Troaca Constantin Reclamant

Cumpără abonament

Ședințe

 • 11.12.2013

  Oră: 09:00

  Document: Încheiere finală (dezinvestire) din data 11.12.2013

  Tip soluţie: Încheiere

  Soluție pe scurt: Admite cererea formulată de petiţionarul Troacă Constantin, domiciliat în comuna Argetoaia , str. Calea Salcia nr. 38, judetul Dolj, judeţul Dolj . În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 2 teza I cu referire la alineatul 1 litera d) al aceluiași articol din Ordonanţa de Urgenţă numărul 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru, Dispune restituirea către petiţionarul Troacă Constantin a sumei de 373,00 lei reprezentând jumătate din taxa judiciară de timbru achitată de acesta în dosarul nr. 1237/230/2013 al Judecătoriei Filiași, conform chitanţei plată nr. Ord. 11. nr. 1127092013 din data de 27.09.2013 și chitanţei de plată nr. Ord. 10 nr. 1027092013 din 27.09.2013 aflate la filele numărul 17 și 18 din dosar. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată în ședinţă publică, astăzi 11 decembrie 2013.

  Complet: C4

 • 12.11.2013

  Oră: 09:00

  Document: Încheiere finală (dezinvestire) din data 12.11.2013

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: Respinge cererea de reexaminare. Definitivă. Dată în camera de Consiliu și pronunţată în ședinţă publică, azi 12 Noiembrie 2013

  Complet: C1

 • 09.10.2013

  Oră: 09:00

  Document: Încheiere finală (dezinvestire) din data 09.10.2013

  Tip soluţie: Amână cauza

  Soluție pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 200 alin. 3, alin. 4 și alin. 5 din Codul de procedură civilă republicat, Dispune anularea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul Troacă Constantin , domiciliat în comuna Argetoaia, sat Salcia, str. Calea Salcia nr. 38, judeţul Dolj , în contradictoriu cu pârâta , Comuna Argetoaia- prin Primar, cu sediul în comuna Argetoaia, str. Constantin Argetoianu, nr. 186, judeţul Dolj, pentru neîndeplinirea obligaţiei privind completarea cererii de către reclamant , respectiv : nedepunerea la dosar a certificatului corespunzător cu valoarea impozabilă a terenului . Cu drept pentru reclamant de a formula cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii. Pronunţată în ședinţă publică, astăzi 09 octombrie 2013.

  Complet: C4

Atenționare

Toate datele afișate sunt informații publice extrase din portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro).

Întreaga răspundere pentru conținutul afișat aparține instanțelor de judecată care administrează datele și le fac publice prin intermediul Portalului.


Reclamație date personale
se încarcă...