Lege5

Exemple căutare: mof 988/2015 legea 18 oug 21/2016 L 82/1991 art 25 ordonanta 15/2012 codul fiscal norme codul fiscal norme legea 303/2004 impozit venit adoptie

Top documente accesate

17.01.2017

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

  Modificat(ă) de Legea nr. 182/2016

16.01.2017

 • Hotărârea nr. 1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 11/2017

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2017

15.01.2017

14.01.2017

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2016

13.01.2017

 • Procedura de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 din 12.09.2012

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 2378/2016

 • Ordinul nr. 4194/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 6140/2016

 • Ordinul nr. 5042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 6142/2016

12.01.2017

 • Normele privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului din 24.06.2016

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 94/2017

se încarcă...