Lege5

Exemple căutare: mof 988/2015 legea 18 oug 21/2016 L 82/1991 art 25 ordonanta 15/2012 codul fiscal norme codul fiscal norme legea 303/2004 impozit venit adoptie

Top documente accesate

21.02.2017

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere din 13.05.2007

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 2/2017

 • Ordinul nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 20/2017

 • Anexele nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative din 17.05.2013

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 28/2017

 • Ordinul nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru anumite boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 66/2017

 • Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă între România şi Republica Moldova din 07.10.2015

  Modificat(ă) de Amendamentul din 26.01.2017

 • Hotărârea nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 12/2017

 • Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017 din 22.12.2016

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 3252/2017

20.02.2017

 • Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti din 17.12.2015

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 141/2017

 • Normele pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, din 23.12.2016

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 7/2017

 • Hotărârea nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

  Modificat(ă) de Rectificarea din 20.02.2017

se încarcă...