Lege5

Exemple căutare: mof 988/2015 legea 18 oug 21/2016 L 82/1991 art 25 ordonanta 15/2012 codul fiscal codul muncii norme codul fiscal norme legea 303/2004 norme oug 111/2010 impozit venit adoptie

Imobiliar şi construcţii

28.08.2016

26.08.2016

 • Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă din 09.09.2004

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 557/2016

 • Programul cuprinzând Anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră din 30.06.2011

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 656/2016

 • Ordinul nr. 42/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, a Metodologiei de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 656/2016

 • Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 42/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, a Metodologiei de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră din 26.01.2016

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 656/2016

25.08.2016

 • Hotărârea nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 522/2016

 • Ordinul nr. 49/2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 212/2016

24.08.2016

 • Norma nr. 26/2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat

  Modificat(ă) de Norma nr. 36/2016

 • Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

  Modificat(ă) de Legea nr. 163/2016

 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

  Modificat(ă) de Legea nr. 163/2016

se încarcă...