Lege5

Exemple căutare: mof 513/2007 L 82/1991 art 25 oug 47/2012 legea 18 art 91 norme codul fiscal codul muncii

Imobiliar şi construcţii

08.02.2016

 • Ordinul nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

  Va fi modificat(ă) de Ordinul nr. 20/2016

 • Metodologia elaborării Planului de relaţii internaţionale şi afaceri europene din 06.11.2015

  Va fi modificat(ă) de Ordinul nr. 20/2016

04.02.2016

 • Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2016

 • Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2016

 • Codul Civil din 2009

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2016

 • Programul cuprinzând Anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră din 30.06.2011

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 42/2016

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2016

 • Codul de procedură civilă din 2010

  Modificat(ă) de Decizia nr. 895/2015

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2016

 • Ordinul nr. 3649/2015 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 560/2016

03.02.2016

 • Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete-cadou şi de tichete de creşă din 27.06.2008

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 124/2016

se încarcă...