Exemple căutare: mof 513/2007 art 25 L 82/1991 oug 47/2012 art 91 alin 2 legea 18 ordonanţa 15/2012 codul muncii

Imobiliar şi construcţii

29.01.2015

 • Ordonanţa nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2014

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2014

27.01.2015

 • Hotărârea nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 35/2015

 • Decretul nr. 842/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

  Modificat(ă) de Rectificarea din 27.01.2015

26.01.2015

 • Contractul de finanţare între România şi Banca Europeană De Investiţii din 28.02.2005

  Modificat(ă) de Amendamentul nr. 5/2014

 • Hotărârea nr. 1176/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

  Modificat(ă) de Rectificarea din 26.01.2015

 • Hotărârea nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 39/2015

25.01.2015

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 2/2015

 • Codul Muncii din 2003

  Modificat(ă) de Legea nr. 12/2015

23.01.2015

 • Hotărârea nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 31/2015

se încarcă...