Lege5

Exemple căutare: mof 513/2007 L 82/1991 art 25 oug 47/2012 legea 18 art 91 norme codul fiscal codul muncii

Dosare în instanţă

Persoane juridice

27.05.2016

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2015

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2015

 • Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2015

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, precum şi alte măsuri în domeniul restituirii proprietăţilor

  Modificat(ă) de Legea nr. 103/2016

26.05.2016

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

  Modificat(ă) de Legea nr. 99/2016

 • Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

  Modificat(ă) de Legea nr. 98/2016

  Modificat(ă) de Legea nr. 100/2016

 • Codul de conduită pentru utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS din 19.08.2014

  Modificat(ă) de Decizia nr. 497/2016

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

  Modificat(ă) de Legea nr. 98/2016

 • Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 530/2016

 • Ordinul nr. 404/409/2016 pentru aprobarea listelor proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora

  Modificat(ă) de Rectificarea din 26.05.2016

se încarcă...