Exemple căutare: mof 513/2007 art 25 L 82/1991 oug 47/2012 art 91 alin 2 legea 18 ordonanţa 15/2012 codul muncii

Fiscalitate si Contabilitate

04.09.2014

 • Hotărârea nr. 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

  Va fi modificat(ă) de Hotărârea nr. 616/2014

01.09.2014

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale Apele Române

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 28/2014

 • Hotărârea nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 16/2014

 • Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 22/2014

 • Ordonanţa nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A.

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 16/2014

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 21/2014

 • Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România din 20.01.2005

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 26/2014

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 16/2014

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 20/2014

se încarcă...