Lege5

Exemple căutare: mof 513/2007 L 82/1991 art 25 oug 47/2012 legea 18 art 91 norme codul fiscal codul muncii

Imobiliar şi construcţii

23.06.2016

 • Hotărârea nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 430/2016

 • Ordinul nr. 659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 783/2016

22.06.2016

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale din 20.03.2014

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 2207/2016

 • Hotărârea nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 433/2016

 • Hotărârea nr. 1/2016 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 86/2016

 • Lista nr. 4/2016 a partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

  Modificat(ă) de Rectificarea din 22.06.2016

21.06.2016

 • Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi din 22.05.2001

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 815/2016

 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2016

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din 30.03.2012

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 1/2016

se încarcă...