Lege5

Exemple căutare: mof 513/2007 L 82/1991 art 25 oug 47/2012 legea 18 art 91 norme codul fiscal codul muncii

Alte acte

30.07.2016

 • Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2016

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2016

 • Ordinul nr. 3841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA"

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 2048/2016

31.07.2016

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

  Va fi modificat(ă) de Legea nr. 165/2016

29.07.2016

 • Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004

  Modificat(ă) de Legea nr. 164/2016

 • Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

  Modificat(ă) de Legea nr. 166/2016

 • Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

  Modificat(ă) de Legea nr. 160/2016

28.07.2016

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

  Modificat(ă) de Legea nr. 159/2016

 • Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central din 14.07.2005

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 523/2016

 • Reglementarea privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9 din 08.12.2005

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 572/2016

se încarcă...