Exemple căutare: mof 513/2007 L 82/1991 art 25 oug 47/2012 legea 18 art 91 norme codul fiscal codul muncii

Formă consolidată la zi

Fiscalitate si Contabilitate

05.10.2015

 • Ordinul nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 97/2015

 • Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu din 11.07.2014

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1139/2015

 • Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv din 11.07.2014

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1139/2015

02.10.2015

 • Norma metodologică pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din 28.10.2011

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 122/2015

 • Hotărârea nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 75/2015

 • Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ din 20.10.2014

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 5287/2015

01.10.2015

 • Hotărârea nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 794/2015

 • Hotărârea nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 741/2015

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 799/2015

 • Ordinul nr. 634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 490/2015

 • Ordinul nr. 2225/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului Prima casă şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1119/2015

se încarcă...