Exemple căutare: mof 513/2007 art 25 L 82/1991 oug 47/2012 art 91 alin 2 legea 18 ordonanţa 15/2012 codul muncii

Alte acte

20.10.2014

 • Regulamentul privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori din 02.05.2011

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 669/2014

 • Ordinul nr. 392/2013 privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 414/2014

 • Ordinul nr. 340/214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării punctului naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1042/2014

19.10.2014

 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

  Modificat(ă) de Legea nr. 138/2014

 • Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

  Modificat(ă) de Legea nr. 138/2014

 • Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 1/2014

 • Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

  Modificat(ă) de Legea nr. 135/2014

 • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

  Modificat(ă) de Legea nr. 135/2014

 • Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

  Modificat(ă) de Legea nr. 134/2014

 • Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

  Modificat(ă) de Legea nr. 138/2014

se încarcă...