Lege5

Exemple căutare: mof 988/2015 legea 18 oug 21/2016 L 82/1991 art 25 ordonanta 15/2012 codul fiscal norme codul fiscal norme legea 303/2004 impozit venit adoptie

Top documente accesate

Revista presei

24.05.2017

 • Hotărârea nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1352/2016

23.05.2017

 • Ordinul nr. 5219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 5905/2016

22.05.2017

 • Ordinul nr. 239/2009 privind interdicţia pescuitului în timpul nopţii

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 148/2017

 • Hotărârea nr. 5/2014 pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 43/2017

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia din 27.03.2015

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 544/2017

 • Codul fiscal din 2015

  Modificat(ă) de Legea nr. 107/2017

 • Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

  Modificat(ă) de Legea nr. 105/2017

19.05.2017

 • Ordinul nr. 1004/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului Decizie de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 758/2017

 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal din 22.07.2014

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 35/2017

 • Contractul-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., din 15.10.2014

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 35/2017

se încarcă...