Exemple căutare: mof 513/2007 art 25 L 82/1991 oug 47/2012 art 91 alin 2 legea 18 ordonanţa 15/2012 codul muncii

Alte acte

22.09.2014

19.09.2014

 • Reglementarea privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9 din 08.12.2005

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1022/2013

 • Ordinul nr. 124/2012 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 55/2014

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 581/2014

 • Hotărârea nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 798/2014

18.09.2014

 • Hotărârea nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 44/2014

 • Hotărârea nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 42/2014

 • Hotărârea nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 31/2014

 • Hotărârea nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 32/2014

 • Hotărârea nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 33/2014

se încarcă...