Exemple căutare: mof 513/2007 L 82/1991 art 25 oug 47/2012 legea 18 art 91 norme codul fiscal codul muncii

Formă consolidată la zi

Alte acte

04.09.2015

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER din 24.09.1998

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 1561/2006

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 606/2015

 • Hotărârea nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 606/2015

 • Hotărârea nr. 1561/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 606/2015

 • Hotărârea nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 606/2015

03.09.2015

 • Ordonanţa nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 41/2015

 • Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 43/2015

 • Ordonanţa nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 39/2015

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 39/2015

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 39/2015

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 40/2015

se încarcă...