Exemple căutare: mof 513/2007 L 82/1991 art 25 oug 47/2012 legea 18 art 91 norme codul fiscal codul muncii

Formă consolidată la zi

Dreptul muncii

30.05.2015

 • Ordonanţă nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

  Modificat(ă) de Legea nr. 59/2015

29.05.2015

 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

  Modificat(ă) de Legea nr. 119/2015

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

  Modificat(ă) de Legea nr. 118/2015

28.05.2015

 • Norma metodologică privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit din 30.01.2013

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 3/2015

27.05.2015

 • Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti din 22.09.2005

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 443/2015

 • Ordinul nr. 2389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 577/2015

 • Regulamentul de ordine interioară al parchetelor din 30.07.2014

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1650/2015

 • Ordinul nr. 4491/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 3808/2015

 • Procedura de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală din 11.12.2014

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 577/2015

 • Hotărârea nr. 137/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor terenuri din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor suprafeţe de teren aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor şi scăderea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

  Modificat(ă) de Rectificarea din 27.05.2015

se încarcă...