Exemple căutare: mof 513/2007 art 25 L 82/1991 oug 47/2012 art 91 alin 2 legea 18 ordonanţa 15/2012 codul muncii

Alte acte

18.08.2014

 • Norma sanitară veterinară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală din 08.03.2007

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 96/2014

 • Instrucţiunea pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală din 17.12.2008

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 96/2014

 • Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală din 16.12.2008

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 96/2014

 • Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar din 25.09.2008

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 96/2014

 • Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate din 16.03.2010

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 96/2014

 • Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală din 24.06.2010

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 96/2014

 • Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă din 08.09.2010

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 96/2014

 • Ordinul nr. 15/2013 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 79/2014

 • Ordinul nr. 2436/2013 pentru desemnarea Societăţii Comerciale CERTIND - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1446/2014

 • Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1451/2014

se încarcă...