Exemple căutare: mof 513/2007 art 25 L 82/1991 oug 47/2012 art 91 alin 2 legea 18 ordonanţa 15/2012 codul muncii

Imobiliar şi construcţii

25.07.2014

 • Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

  Va fi modificat(ă) de Legea nr. 122/2014

23.07.2014

 • Regulamentul nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe

  Modificat(ă) de Regulamentul nr. 3/2014

22.07.2014

 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea din 01.03.2007

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 866/2014

 • Criteriile şi metodologia de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri din 04.08.2008

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 85/2014

 • Ordinul nr. 1389/2008 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 85/2014

 • Ordinul nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 110/2014

21.07.2014

 • Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989) adoptat de Adunarea O.M.I. prin Rezoluţia A.649 (16) la Londra la 19 octombrie 1989, astfel cum a fost modificat de amendamentele adoptate prin Anexa 17 din Raportul Comitetului Securităţii Maritime la a cincizeci şi noua sa sesiune la Londra la 13-24 mai 1991 şi prin Rezoluţia MSC38(63) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 19 mai 1994*)

  Modificat(ă) de Rezoluţia nr. 358/2013

 • Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1979) adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Consultative Interguvernamentale prin Rezoluţia A.414 (XI) la Londra la 15 noiembrie 1979*)

  Modificat(ă) de Rezoluţia nr. 357/2013

 • Ordinul nr. 31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 79/2014

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol din 07.05.2013

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 109/2014

se încarcă...