Exemple căutare: mof 513/2007 art 25 L 82/1991 oug 47/2012 art 91 alin 2 legea 18 ordonanţa 15/2012 codul muncii

Persoane juridice

01.08.2014

 • Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 6/2014

 • Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale din 21.05.2014

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 69/2014

02.08.2014

 • Ordinul nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1

  Va fi modificat(ă) de Ordinul nr. 1033/2014

 • Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică RNTR 1 din 12.08.2008

  Va fi modificat(ă) de Ordinul nr. 1033/2014

31.07.2014

 • Ordinul nr. 106/2005 privind eliberarea de duplicate ale autorizaţiilor emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, distruse, pierdute sau furate

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 316/2014

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 5/2014

 • Norma metodologică de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78 din 13.10.2009

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1186/2014

 • Ordinul nr. 601/2013 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la articolele pirotehnice

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1527/2014

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 4/2014

30.07.2014

 • Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din 28.12.2007 *)

  Modificat(ă) de Amendamentul din 09.12.2013

se încarcă...