Lege5

Exemple căutare: mof 988/2015 legea 18 oug 21/2016 L 82/1991 art 25 ordonanta 15/2012 codul fiscal norme codul fiscal norme legea 303/2004 impozit venit adoptie

Top documente accesate

24.10.2016

 • Regulamentul nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

  Va fi modificat(ă) de Regulamentul nr. 8/2016

 • Norma nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

  Va fi modificat(ă) de Norma nr. 35/2016

22.10.2016

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

  Modificat(ă) de Legea nr. 181/2016

 • Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

  Modificat(ă) de Legea nr. 183/2016

20.10.2016

 • Hotărârea nr. 2293/2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2016

 • Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2016

 • Hotărârea nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 106/2016

 • Hotărârea nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2016

19.10.2016

 • Hotărârea nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 754/2016

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2016

se încarcă...