Exemple căutare: mof 513/2007 art 25 L 82/1991 oug 47/2012 art 91 alin 2 legea 18 ordonanţa 15/2012 codul muncii

Persoane juridice

01.03.2015

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

  Modificat(ă) de Ordonanţa nr. 10/2015

 • Norma specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile din 27.11.2008

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 170/2015

25.02.2015

 • Hotărârea nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 17/2015

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 19/2015

 • Hotărârea nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 11/2015

 • Ordinul nr. 1338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 195/2015

24.02.2015

 • Hotărârea nr. 1412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 99/2015

 • Norme metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 din 02.09.2004

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 99/2015

 • Ordinul nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 169/2015

 • Ordinul nr. 1045/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 141/2015

23.02.2015

 • Hotărârea nr. 743/1991 privind organizarea Corului Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin" în subordinea Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 2111/2015

se încarcă...