Lege5

Exemple căutare: mof 988/2015 legea 18 oug 21/2016 L 82/1991 art 25 ordonanta 15/2012 codul fiscal norme codul fiscal norme legea 303/2004 impozit venit adoptie

Top documente accesate

20.02.2017

 • Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti din 17.12.2015

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 141/2017

 • Normele pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, din 23.12.2016

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 7/2017

 • Hotărârea nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

  Modificat(ă) de Rectificarea din 20.02.2017

 • Hotărârea nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control

  Modificat(ă) de Rectificarea din 20.02.2017

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., din 07.02.2017

  Modificat(ă) de Rectificarea din 20.02.2017

17.02.2017

 • Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 52/2017

 • Ordinul nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 146/2017

 • Ordinul nr. 3775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 581/2017

16.02.2017

 • Hotărârea nr. 844/2016 privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 55/2017

15.02.2017

 • Hotărârea nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 10/2017

se încarcă...