Exemple căutare: mof 513/2007 L 82/1991 art 25 oug 47/2012 legea 18 art 91 norme codul fiscal codul muncii

Alte acte

30.07.2015

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

  Va fi modificat(ă) de Legea nr. 217/2015

 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

  Va fi modificat(ă) de Legea nr. 200/2015

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

  Va fi modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2014

 • Ordinul nr. 824/2272/2014 pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor

  Va fi modificat(ă) de Legea nr. 212/2015

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

  Va fi modificat(ă) de Legea nr. 220/2015

27.07.2015

 • Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

  Modificat(ă) de Legea nr. 213/2015

 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

  Modificat(ă) de Legea nr. 210/2015

 • Legea audiovizualului nr. 504/2002

  Modificat(ă) de Legea nr. 211/2015

 • Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 582/2015

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

  Modificat(ă) de Decizia nr. 387/2015

se încarcă...