Exemple căutare: mof 513/2007 L 82/1991 art 25 oug 47/2012 legea 18 art 91 norme codul fiscal codul muncii

Persoane juridice

Revista presei

25.04.2015

 • Ordonanţa nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

  Modificat(ă) de Legea nr. 84/2015

24.04.2015

 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

  Modificat(ă) de Legea nr. 81/2015

 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării

  Modificat(ă) de Legea nr. 76/2015

 • Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

  Modificat(ă) de Legea nr. 82/2015

 • Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

  Modificat(ă) de Legea nr. 81/2015

23.04.2015

 • Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

  Modificat(ă) de Legea nr. 80/2015

 • Regulamentul nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit

  Modificat(ă) de Regulamentul nr. 4/2015

 • Hotărârea nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 36/2015

 • Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, din 23.12.2014

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 483/2015

 • Hotărârea nr. 236/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

  Modificat(ă) de Rectificarea din 23.04.2015

se încarcă...