Lege5

Exemple căutare: mof 988/2015 legea 18 oug 21/2016 L 82/1991 art 25 ordonanta 15/2012 codul fiscal norme codul fiscal norme legea 303/2004 impozit venit adoptie

Top documente accesate

28.02.2017

 • Regula pentru calculul tonajului brut si tonajului net al navelor din 23.07.1969

  Va fi modificat(ă) de Amendamentele din 04.12.2013

23.02.2017

 • Hotărârea nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 58/2017

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2016

 • Decizia nr. 243/2016 privind numirea unor membri ai Consiliului Statistic Naţional

  Modificat(ă) de Decizia nr. 189/2017

 • Ordinul nr. 1120/2016 privind aprobarea listei membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 322/2017

 • Decizia nr. 287/2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

  Modificat(ă) de Decizia nr. 182/2017

 • Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  Modificat(ă) de Rectificarea din 23.02.2017

22.02.2017

 • Ordinul nr. 71/2016 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 51/2017

21.02.2017

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere din 13.05.2007

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 2/2017

 • Ordinul nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 20/2017

se încarcă...