Exemple căutare: mof 513/2007 art 25 L 82/1991 oug 47/2012 art 91 alin 2 legea 18 ordonanţa 15/2012 codul muncii

Dreptul muncii

27.10.2014

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

  Va fi modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2014

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

  Va fi modificat(ă) de Legea nr. 140/2014

24.10.2014

 • Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale din 31.05.2013

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 103/2014

23.10.2014

 • Reglementarea privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7 din 08.12.2005

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1445/2014

 • Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă

  Modificat(ă) de Legea nr. 139/2014

 • Ordinul nr. 1843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1211/2014

 • Norma de implementare a programului "Prima casă" pentru achiziţia sau construcţia de locuinţe din 17.06.2009

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 913/2014

 • Norma de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României din 03.03.2010

  Modificat(ă) de Hotărârea nr. 913/2014

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice din 19.05.2011

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 155/2014

 • Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, din 29.03.2013

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 695/2014

se încarcă...